…21 ERTI KEBAHAGIAAN…

PERTAMA

BerSEDeKAh LAH kepADa orANg LaIn  LebiH dArIPaDa yAng MERekA peRLUKaN
Dan LakuKaN DEnGAn pENuh KEReLaaN

KEDUA

kaHwiNILah LeLakI/WanITa YanG gEmar Anda BErbICarA denGannYa,
kerAna KEMahiRAn BerBIcARa anTArA sAtU Sama Lain Akan LebIh PENtING
PabiLa UsiA seMAkiN tUa

KETIGA

UsaH MEMpERCAYai SEgaLa peRKaRa yANg ANdA DEngaRI.
BeRbeLANjALAh SEKadaR ApA YaNG adA AtaU
tidurLah SebeRApa LamA YanG anDa PerLU

KEEMPAT

APABiLA kAMu BERkaTa, “AkU cInTA pADaMU”,  mAkA TUnAIKANLAh

KELIMA
PabiLa mengaTAKAn, ”MaAF”, tenuNGLah matANyA.

KEENAM

BERtunaNGLAh SEKuRANg-kURaNGNYa EnAM BuLAN seBELuM Kamu diIjabKabuLkaN


KETUJUH

PERcaYaILAh CINtA pANDaNG pERtAMa


KELAPAN

UsaH TERtaWAkAN imPiAn OraNg LaiN… MANuSiA tanPA ImpiAn tiDAk meMILIki apA-ApA

KESEMBILAN

CInTAiLAH sESEORaNg DeNGaN sePEnuH hATi DaN penUH KASih SaYAng.
SEsuNGGuhNyA aNDa AkAN BERasa SeOLAh-oLAh DIRi anDa tERsIKSa,
tApI PERcayALAh ItuLaH satU-SaTUnYA CarA unTuk MELEngkaPkAn KehiduPAn InI


KESEPULUH

JikA BerLakU peRSELIsIHaN PENdaPaT, BERtenGKarLAh SecarA AmaN.
ÚsahLaH MENYEbut naMa sESIApA KEtiKA beRTENGkaR

KESEBELAS

USAh LAh MENiLAi sesEORAnG BErdASarKAn PEriBaDI keLUARga meReKA


KEDUA BELAS

BERbicARALAh DEngAN tENAnG daN BERfiKIRLAh DenGAN paNTAS


KETIGA BELAS

ApabILA SESeoRAng BERtaNYaKAn SatU SoaLAn YanG tiDAk ANdA geMAri,
LOnTARKaNLAh SENyumAn DaN BERtanyaLAh  PaDANYa, “KEnapA ANDa InGIN
tAHu?”

KEEMPAT BELAS

INgAtLAh baHAWa SEtiAp CinTA DaN penCApaIaN yANg BEsaR
aKAn MeLIbaTkAN peNgORbANAn Dan RISIko Yang beSAr

KELIMA BELAS.

UCApLah “SEmOgA aNDa DIBErkaTi” ApaBILa menDENgAR SESeorAnG BERsiN

KEENAM BELAS

ApABiLA aNDa KERugIAn, jaNGaNLAh Jadi KurAng AJAr


KETUJUH BELAS

BerPEgaNGLAh KEPadA tigA R::

  1. i. raSA hORMat pADa DiRi SEndIRi
  2. ii. rASa HOrMAT kEpADA orANg LAiN
  3. iii. rASa TAngGUNGjawaB TERhaDAp SEMuA tiNDAkan ANDa

KELAPAN BELAS

USAh beNARkAN peRTIkaIAN Yang SebESAr HaMa
merOSakkAN seBuaH persAHabaTAn YAng BEsAR


KESEMBILAN BELAS

APAbiLA meNYeDArI BAhawA ANDa tELaH MeLAKukaN KEsaLAhaN,
úsaHLAh BERLEngah UNtuK PErbETULkan KEsaLAhAN ItU

KEDUA PULUH

TErsenYUMLah KETiKA MENjawAb TELeFon…
pEMANGGiL AkAn MELIhatNYA daRIpaDA SUarA YanG merEkA DEnGAR

KEDUA PULUH SATU
Ada ketiKa aNDa PErLu beRSeNDIriaN

notatangan:: bahagiakanlah dirimu dahulu sebelum kamu membahagiakan orang lain 

Advertisements

2 thoughts on “…21 ERTI KEBAHAGIAAN…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s